Estructura i personal

Més informació

Degà de Facultat

 

Bartolomé Deyà Tortella

Funcions

 • Representació Institucional, Estratègia i Projecció Exterior
 • Espais i Horaris

Ubicació i contacte

Despatx: DB104 - Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
Telèfon: 971 171328
Adreça electrònica: tolo.deya@uib.es

Secretària

 

Raquel Justo González

Funcions:

 • Activitats de secretària
 • Xarxes Socials i pàgina web
 • Coordinació del Treball Final de Grau
 • Promoció nous estudiants

Ubicació i contacte

Despatx: DB123 - Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
Telèfon: 971 252528
Adreça electrònica: Raquel.justo@uib.es

Cap d'estudis

 

Margarita Alemany Hormaeche

Funcions:

 • Caps d'estudis y convalidacions
 • Memòria verificació ANECA

Ubicació i contacte

Despatx: DB015 - Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
Telèfon: 971 171336
Adreça electrònica: marga.alemany@uib.es

Vicedegana de Coordinació i Projecció

 

Yolanda Joy Calvo Benzies

Funcions

 • Memòria verificació ANECA
 • Internacionalització de la Facultat
 • Recorregut Internacional
 • Beques i Premis
 • Relació i atenció als alumnes
 • Promoció nous estudiants

Ubicació i contacte

Despatx: 3 - Edifici Arxiduc Lluís Salvador
Telèfon: 971 259917
Adreça electrònica: yolandajoy.calvo@uib.es

Vicedegana de Relacions Internacionals

 

Inna Tsener

Funcions:

 • Relacions Internacionals
 • Equip:
  • Vicente Ramos Mir – Coordinador de Convenis de Mobilitat Internacional
  • Rocío Álvarez Aranda – Coordinadora de Convenis de Mobilitat Internacional

Ubicació i contacte

Despatx: DB219 - Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
Telèfon: 971 172026
Adreça electrònica: inna.tsener@uib.es

Vicedegà de Qualitat

 

Italo Raúl Arbulú Villanueva

Funcions:

 • Informes de qualitat
 • Pressupost de pràctiques
 • Projecte Turistec
 • Promoció nous estudiants

Ubicació i contacte

Despatx: DB208 - Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
Telèfon: 971 172025
Adreça electrònica: italoraul.arbulu@uib.es

Coordinadora dels Estudis a Menorca

 

Veronica Leoni

Funcions:

 • Horaris classes i seminaris a la seu de Menorca
 • Vigilàncies exàmens
 • Promoció nous estudiants

Ubicació i contacte

Despatx: DB209 - Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
Telèfon: 971 259855
Adreça electrònica: veronica.leoni@uib.es

Personal administratiu

Pedro Suau Pujadas
Serveis administratius
Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
Telèfon: 971 172469
Adreça electrònica: p.suau@uib.es

Catalina María Calafat Servera
Serveis administratius
Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
Telèfon: 971 172706
Adreça electrònicacatalina-maria.calafat@uib.cat

Joan Font Estelrich
Serveis administratius
Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
Telèfon971 172624
Adreça electrònica: j.font-estelrich@uib.cat

Serveis administratius de l'edifici Gaspar M. de Jovellanos