Estructura i personal

Estructura i personal

Cap d'Estudis i Responsable de Pràctiques d’Empresa

Patricia Horrach Rosselló
Fitxa personal
Despatx: DB008
Ed. Gaspar M. de Jovellanos
Telèfon: 971 172896
 

Responsable d'Infraestructures, Estratègia, Promoció i Nous estudiants

Bartolomé Deyà Tortella
Fitxa personal
Despatx: DB104
Ed. Gaspar M. de Jovellanos
Telèfon: 971 171328

Responsable de Qualitat , Treball Fi de Grau i Horaris

Pedro Rivas Yarza
Fitxa personal
Despatx: DB012
Ed. Gaspar M. de Jovellanos
Telèfon: 971 172752

Responsable dels Estudis de Grau en Turisme a Menorca

Inna Tsener
Fitxa personal
Despatx: DB219
Ed. Gaspar M. de Jovellanos
Telèfon: 971 172026

Responsable dels Convenis de Mobilitat Erasmus +, i del Recorregut Internacional

Rebeca Méndez Durón
Fitxa personal
Despatx: DB006
Ed. Gaspar M. de Jovellanos
Telèfon: 971 172001

Responsables dels Convenis de Mobilitat no Europeus  i de Práctiques internacionals

Vicente Ramos Mir
Fitxa personal
Despatx: DB246
Ed. Gaspar M. de Jovellanos
Telèfon: 971 171326

Yolanda Joy Calvo Benzies
Fitxa personal 
Despatx: 9 - Segon pis
Ed. Arxiduc Lluís Salvador
Telèfon: 971 172613

Personal administratiu

Mª Antònia Rosselló Llompart
Serveis administratius
Ed. Gaspar M. de Jovellanos
Telèfon 971 172047
Correu electrònic: marian.rossello@uib.es

Catalina Maria Oliver Perelló
Serveis administratius
Ed. Gaspar M. de Jovellanos
Telèfon  971 172624
Correu electrònic catalina.oliver@uib.es