Qualitat

Sistema de garantia de qualitat per la Facultat de Turisme

Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme

Rendició de comptes i transparència

Grau de Turisme

La qualitat a la Facultat de Turisme

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
  • Yong Wu

Rendició de comptes i transparència

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment (2022-23) - Grau de Turisme 19/03/2024
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats - Grau de Turisme 18/07/2023
Acreditació Informe final d'acreditació - Grau de Turisme 14/06/2023
Seguiment Informe anual de seguiment (2021-22) - Grau de Turisme 20/03/2023
Acreditació Informe d'autoavaluació - Grau de Turisme 01/11/2022
Seguiment Informe anual de seguiment (2019-20) - Grau de Turisme 22/12/2021
Seguiment Informe anual de seguiment (2018-19) - Grau de Turisme 15/07/2020
Verificació BOE Pla d'estudis quarta modificació (2004) - Grau de Turisme 20/04/2020
Seguiment Informe de seguiment extern (2017-18) - Grau de Turisme 29/11/2019
Seguiment Informe anual de seguiment (2017-18) - Grau de Turisme 19/06/2019
Verificació Memòria quarta modificació - Grau de Turisme 26/03/2018
Verificació Informe quarta modificació - Grau de Turisme 26/03/2018
Seguiment Informe anual de seguiment (2016-17) - Grau de Turisme 23/03/2018
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats - Grau de Turisme 28/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació - Grau de Turisme 26/05/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació - Grau de Turisme 01/11/2016
Seguiment Informe anual de seguiment (2014-15) - Grau de Turisme 04/03/2016
Seguiment Informe anual de seguiment (2013-14) - Grau de Turisme 13/02/2015
Verificació Memòria tercera modificació - Grau de Turisme 06/02/2015
Verificació Informe tercera modificació - Grau de Turisme 06/02/2015
Seguiment Informe de seguiment extern (2012-13) - Grau de Turisme 25/07/2014
Seguiment Informe anual de seguiment (2012-13) - Grau de Turisme 18/02/2014
Seguiment Informe anual de seguiment (2011-12) - Grau de Turisme 06/02/2013
Verificació Memòria segona modificació - Grau de Turisme 18/09/2012
Verificació Informe segona modificació - Grau de Turisme 18/09/2012
Seguiment Informe de seguiment extern (2010-11) - Grau de Turisme 27/06/2012
Seguiment Informe anual de seguiment (2010-11) - Grau de Turisme 26/01/2012
Verificació Memòria primera modificació - Grau de Turisme 19/12/2011
Verificació Informe primera modificació - Grau de Turisme 19/12/2011
Verificació BOE Pla d'estudis verificat - Grau de Turisme 28/06/2010
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres - Grau de Turisme 30/10/2009
Verificació Memòria del títol oficial - Grau de Turisme 18/06/2009
Verificació Informe final de verificació - Grau de Turisme 18/06/2009