Nous estudiants

Informació molt important per fer correctament la matrícula

Tutorial GTUR/GATU, any acadèmic 2024-25

Benvinguda i accions d’acolliment als nous estudiants

L'equip deganal farà una sessió informativa on explicaran les qüestions més rellevants dels estudis, del desenvolupament del curs i es resoldran els dubtes principals dels alumnes. Aquesta sessió es farà durant el primer dia, 9 de setembre, en alguna de les hores de classe del grup.

Altra informació per a nous estudiants