International pathway

International Pathway

Els estudiants poden cursar el grau de Turisme bilingüe i rebre el 75% de la formació en anglès. El grup de matí té implantat el Recorregut Internacional en Anglès, en el qual, a més de les nou assignatures específiques d'idiomes (Anglès, Alemany i Francès), s'imparteixen 25 assignatures en anglès. El recorregut internacional permet millorar extraordinàriament les competències lingüístiques dels alumnes, una de les demandes principals del sector turístic empresarial.

Si, a més de cursar un mínim d'assignatures en anglès, fan una estada d'intercanvi en una universitat estrangera i redacten el TFG en anglès, els estudiants podran obtenir el Recorregut Curricular Internacional al Suplement Europeu al Títol.

Més informació