Escoltar

Estructura i personal

Direcció

Degà/ana de Facultat
Secretari/ària
Web de la institució

Caps d'estudis

Estructura i personal

Cap d'Estudis i Responsable de Pràctiques d’Empresa

Patricia Horrach Rosselló
Fitxa personal
Despatx: DB008
Ed. Gaspar M. de Jovellanos
Telèfon: 971 172896
Correu electrònic: patricia.horrach@uib.es

Responsable de Qualitat i Treball Fi de Grau

Dolores Tirado Bennasar
Fitxa personal
Despatx: DB240
Ed. Gaspar M. de Jovellanos
Telèfon: 971 172555
Correu electrònic: dolores.tirado@uib.es

Responsable d'Horaris, Aules, i Estudis de Grau en Turisme a Menorca

Antoni Costa Costa
Fitxa personal
Despatx: DB244
Ed. Gaspar M. de Jovellanos
Telèfon: 971 172774
Correu electrònic: acostacosta@uib.es

Responsable dels Convenis de Mobilitat Erasmus, i del Recorregut Internacional

Rebeca Méndez Durón
Fitxa personal
Despatx: DB006
Ed. Gaspar M. de Jovellanos
Telèfon: 971 172001
Correu electrònic: rebeca.mendez@uib.es

Responsables dels Convenis de Mobilitat no Europeus

Vicente Ramos Mir
Fitxa personal
Despatx: DB246
Ed. Gaspar M. de Jovellanos
Telèfon: 971 171326
Correu electrònic: vicente.ramos@uib.es

Núria Borrull Cubo
Fitxa personal
Despatx: 9 - Segon pis
Ed. Arxiduc Lluís Salvador
Telèfon: 971 172487
Correu electrònic: nuria.borrull@uib.es

Personal administratiu

Mª Antònia Rosselló Llompart
Serveis administratius
Ed. Gaspar M. de Jovellanos
Telèfon 971 172047
Correu electrònic: marian.rossello@uib.es

Catalina Maria Oliver Perelló
Serveis administratius
Ed. Gaspar M. de Jovellanos
Telèfon  971 172624
Correu electrònic catalina.oliver@uib.es